Bankovanie – masáž bankami

Bankovanie – masáž bankami

150,00 

Bankovanie_25.3.2024 pozvánka

Cieľom kurzu je vyškolenie a zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu činnosť masáží, vyhľadávanie reflexných zón a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie masáží s bankami, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie masáže s bankami.

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

vyškolenie a zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu činnosť masáží, vyhľadávanie reflexných zón a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie masáží s bankami; teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie masáže s bankami.

 

Program kurzu:

Teoretické princípy techník čínskej medicíny, priebeh AP dráh, myofasciálnych dráh, lokalizácia AP bodov, používanie baniek z pohľadu techník čínskej masáže a západných masáží, ovplyvnenie bolestivých stavov chrbta, koreňových kĺbov RK, BK, techniky olupovania baniek, masáže s bankami, trvalej aplikácie baniek, regulácia psychických stavov, liečba niektorých syndrómov.

 

Rozsah kurzu:

18 vyuč. hod.

prezenčná forma, 2 dni (streda, piatok). Kurzy otvárame pri minimálnom počte 5 účastníkov.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre zdravotne spôsobilých mužov a ženy, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti masáže.

 

Metódy výučby:

Prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra

 

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka a záväazná prihláška najneskôr 14 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

Absolventi obdržia Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

25.3.2024 (2 dni - 25., 27.3.)
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

18 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

Masérsky salón Erika
Zelený Kríčok 1
Trnava 917 01

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

150,00