Reflexná masáž chodidiel

Reflexná masáž chodidiel

155,00 

Absolventi kurzu sa dôkladne naučia techniky reflexnej masáže chodidiel, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do masážnej praxe.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

zdravotne spôsobilé masérky a zdravotne spôsobilí maséri, zdravotne spôsobilé pedikérky a zdravotne spôsobilí pedikéri.

Obsah kurzu:

vyhľadávanie reflexných bodov na chodidlách a spôsob ich aktivácie, úvod do histórie reflexných masáží, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzkovanie reflexnej masáže chodidiel. Praktické cvičenia reflexnej masáže chodidiel.

Rozsah kurzu:

58 vyuč. hod. (17 hod. teória + 41 hod. praktická časť).

Metódy výučby:

prednáška, praktické ukážky s výkladom, cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia pacienta a diskusia.

Spôsob ukončenia kurzu:

praktická skúška.

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V cene kurzu je zahrnutý materiál na praktický výcvik.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

58 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

155,00