Reflexná masáž chodidiel

Reflexná masáž chodidiel

120,00 

Reflexná masáž chodidiel_7.11. – pozvánka + prihláška

Absolventi kurzu sa dôkladne naučia techniky reflexnej masáže chodidiel, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do masážnej praxe.

Popis kurzu

Obsah kurzu:

Vyhľadávanie reflexných bodov na chodidlách a spôsob ich aktivácie, úvod do histórie reflexných masáží, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzkovanie reflexnej masáže chodidiel. Praktické cvičenia reflexnej masáže chodidiel.

Metódy výučby:

Prednáška, praktické ukážky s výkladom, cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia pacienta a diskusia.

Organizácia kurzu:

2 dni po 7 hod. + 1 vyuč. hod., 1 vyuč. hod. = 45 minút. Kurzy otvárame pri minimálnom počte 5 účastníkov.

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

AbsolventI obdržia Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

7.11.2023
14:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

15 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

120,00