Zdravý chrbát

Zdravý chrbát

120,00 

Zdravý chrbát 2.4.2024_pozvánka

Absolventi kurzu sa naučia techniky zdravého chrbta, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do fyzioterapie a masážnej praxe.

Popis kurzu

Obsah kurzu:

Uvedenie do histórie, anatómia chrbtice, poruchy chrbtice a jej liečba, účinky, frekvencia, trvanie, indikácie, kontraindikácie cvikov, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti, ukážky, nácvik a správne dýchanie pri vykonávaní cvikov. Zdravý chrbát je systém špeciálnych cvikov, ktoré spevnia, posilnia, uvoľnia, vyliečia a pomôžu udržať Váš chrbát zdravý. Cviky sú zamerané na lepšie držania tela, svalovú nerovnováhu, poruchy chrbtice – ako je hyperkyfóza, hyperlordóza, skolióza a vysunutá platnička (hernia disku).

Forma realizácie:

2 dni po 6 vyuč. hod., vyuč. hodina = 45 minút. Kurzy otvárame pri minimálnom počte 5 účastníkov.

Metódy výučby:

prednáška, praktické ukážky s výkladom, cvičenie, diskusia.

 

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

Absolventi obdržia Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

2.4.2024
9:00

Časový rozsah kurzu:

12 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

120,00