Zdravý chrbát

Zdravý chrbát

120,00 

Zdravý chrbát 26.-27.9._pozvánka

Absolventi kurzu sa naučia techniky zdravého chrbta, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do fyzioterapie a masážnej praxe.

Popis kurzu

Obsah kurzu:

Uvedenie do histórie, anatómia chrbtice, poruchy chrbtice a jej liečba, účinky, frekvencia, trvanie, indikácie, kontraindikácie cvikov, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti, ukážky, nácvik a správne dýchanie pri vykonávaní cvikov. Zdravý chrbát je systém špeciálnych cvikov, ktoré spevnia, posilnia, uvoľnia, vyliečia a pomôžu udržať Váš chrbát zdravý. Cviky sú zamerané na lepšie držania tela, svalovú nerovnováhu, poruchy chrbtice – ako je hyperkyfóza, hyperlordóza, skolióza a vysunutá platnička (hernia disku).

Forma realizácie:

2 dni po 6 vyuč. hod., vyuč. hodina = 45 minút. Kurzy otvárame pri minimálnom počte 5 účastníkov.

Metódy výučby:

prednáška, praktické ukážky s výkladom, cvičenie, diskusia.

 

Prineste si so sebou: 

prezuvky, náhradné oblečenie, podložka (karimatka), zošit + pero

 

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

Absolventi obdržia POTVRDENIE o absolvovaní kurzu.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

26.9.2024 (2 dni - 26., 27.9.)
8:30

Časový rozsah kurzu:

12 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského, V.A.J.A.K., s.r.o.
Hlavná 31,
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

120,00