Zdravý chrbát

Zdravý chrbát

105,00 

Absolventi kurzu sa naučia techniky zdravého chrbáta, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do fyzioterapie a masážnej praxe.

Popis kurzu

Kurz je určený pre vyštudovaných masérov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti masáže a fyzioterapie.

Obsah kurzu:

uvedenie do histórie, anatómia chrbtice, poruchy chrbtice a jej liečba, účinky, frekvencia, trvanie, indikácie, kontraindikácie cvikov, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti, ukážky, nácvik a správne dýchanie pri vykonávaní cvikov. Zdravý chrbát je systém špeciálnych cvikov, ktoré spevnia, posilnia, uvoľnia, vyliečia a pomôžu udržať Váš chrbát zdravý. Cviky sú zamerané na lepšie držania tela, svalovú nerovnováhu, poruchy chrbtice – ako je hyperkyfóza, hyperlordóza, skolióza a vysunutá platnička (hernia disku).

Forma realizácie:

4 dni po 6 vyučovacích hodín + 1 hod. praktická skúška.

Metódy výučby:

prednáška, praktické ukážky s výkladom, diskusia.

Spôsob ukončenia kurzu:

praktická skúška.

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V cene kurzu je zahrnutý materiál na praktický výcvik.

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Zdravý chrbát

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

25 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

105,00