Priestorové a technické vybavenie

Radi vás privítame v naše pobočke v moderných priestoroch v historickom centre Trnavy, poskytujúcej ideálne možnosti štúdia v prostredí upravenom pre potreby vzdelávania.

Plne vybavené moderné učebne

Pobočka v Trnave sídliaca na 1. poschodí na Hlavnej ulici 31 v pasáži je dispozične riešená z dvoch kancelárií, kde sa vám budú nerušene venovať zamestnanci pobočky a radi vám poskytnú potrebné informácie.

Ďalej tu nájdete 2 učebne, jednu s kapacitou do 36 účastníkov a menšiu učebňu s kapacitou do 12 účastníkov. Učebne sú vybavené dataprojektorom, notebookom, magnetickou tabuľou, flipchartom a CD prehrávačom.

V priestoroch budovy poskytujeme internetové pripojenie zdarma.

Komfortná prednášková sála s kapacitou do 100 účastníkov

Pri väčších vzdelávacích aktivitách nad 30 účastníkov si prenajímame komfortnú prednáškovú sálu s kapacitou do 100 účastníkov. Parkovanie je možné pred pobočkou na vyhradených parkovacích miestach v zmysle platného cenníka mesta Trnava (parkovací automat).

Kapacitná rôznorodosť učební umožňuje zabezpečiť vhodné podmienky vzdelávania z hľadiska vytvorenia priaznivej atmosféry a optimálneho kontaktu lektorov s účastníkmi.

Vzdelávacie aktivity realizované mimo sídla spoločnosti

Niektoré vzdelávacie podujatia sú realizované v priestoroch mimo sídla spoločnosti v zariadeniach poskytujúcich stravovacie, ubytovacie či relaxačné služby, prípadne disponujúcich kongresovými miestnosťami s väčšou kapacitou alebo technickým zázemím, potrebným pre vzdelávacie programy odborného zamerania.

Akreditované kurzy môžu byť preplatené v plnej výške

Radi vám pomôžeme s výberom kurzu, školenia alebo serminára pre vás alebo vašich zamestnancov.

Akreditované kurzy môžu byť evidovaným nezamestnaným preplatené v plnej výške prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny formou „REPASu“ a KOMPASu.

Vyberte si akreditovaný kurz a informujte sa o aktuálnych možnostiach preplatenia kurzu cez ÚPSVaR SR.

Máte otázky?

Vaše otázky radi zodpovieme na tel. čísle 0948 259 629 alebo na e‑mailovej adrese kurzy.tt@vajak.sk.

Partneri

Naša spoločnosť sa snaží prichádzať čo najbližšie k našim klientom, preto niektoré vzdelávacie aktivity realizujeme u našich partnerov.

Akadémia plus, s.r.o.

Akadémia lektorov Slovenska

Beauty school, s.r.o.

Edu Work, s.r.o.

Paneurópska vysoká škola

Vysoká škola Danubis

Sládkovičovoprejsť na web »

Vyberte si z ponuky našich kurzov, školení a seminárov

Ministerstvo školstva logo
Ministerstvo zdravotníctva logo
Ministerstvo vnútra logo
Národný inšpektorát práce logo