Ekonomika, účtovníctvo a mzdy

 • You've just added this product to the cart:

  Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 a zmeny po 1.1.2022

  kurzy ekonomika a účtovníctvo
  kurzy ekonomika a účtovníctvo
  0 out of 5

  Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 a zmeny po 1.1.2022

  Dátum otvorenia: 15.12.2021

  Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

  72,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Jednoduché účtovníctvo

  0 out of 5

  Jednoduché účtovníctvo

  Dátum otvorenia: 10.1.2022

  Účastníci kurzu Účtovník, modul: jednoduché účtovníctvo si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.

  185,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Medzinárodné zasielateľstvo

  0 out of 5

  Medzinárodné zasielateľstvo

  Dátum otvorenia: 9.5.2022

  Absolventi kurzu po vykonaní záverečnej skúšky získajú komplex poznatkov a zručností v oblasti medzinárodného zasielateľstva, špedície, colnej problematiky, logistiky, dopravy atď.

  435,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Mzdové účtovníctvo

  0 out of 5

  Mzdové účtovníctvo

  Dátum otvorenia: 21.3.2022

  Absolventi kurzu mzdového účtovníctva budú ovládať základné predpisy a normy upravujúce poskytovanie mzdy (platu), urobiť výpočet mzdy (platu), poznať povinné druhy poistenia a určiť jeho výšku, poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie atď.

  250,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe

  odborné semináre a školenia
  odborné semináre a školenia
  0 out of 5

  Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe

  Dátum otvorenia: 12.1.2022

  Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania DPH, podnikateľov, účtovníčky, živnostníkov,..

  72,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Podvojné účtovníctvo

  0 out of 5

  Podvojné účtovníctvo

  Dátum otvorenia: 27.4.2022

  Účastníci kurzu podvojného účtovníctva si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v podvojnom účtovníctve a 2 vyuč. hod. program OMEGA – lektor premieta na plátno + účastníkom je ponúknutá možnosť nainštalovať cvičný program omega do ich vlastných notebookov.

  220,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 13.1.2022

  0 out of 5

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 13.1.2022

  Dátum otvorenia: 13.1.2022

  Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

  72,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 17.12.2021

  0 out of 5

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 17.12.2021

  Dátum otvorenia: 17.12.2021

  Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

  72,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ

  0 out of 5

  Účtovník – komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ

  Dátum otvorenia: 21.3.2022

  Komplexný akreditovaný kurz účtovník, modul: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdové účtovníctvo.

  819,00