Ekonomika, účtovníctvo a mzdy

 • You've just added this product to the cart:

  DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 a zmeny po 1.1.2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

  0 out of 5

  DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 a zmeny po 1.1.2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

  Dátum otvorenia: 18.1.2023

  Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

   

  Lektor: Ing. Mária Dimitrovová

  75,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Jednoduché účtovníctvo

  0 out of 5

  Jednoduché účtovníctvo

  Dátum otvorenia: 28.11.2022

  Účastníci kurzu Účtovník, modul: jednoduché účtovníctvo si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.

  205,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Medzinárodné zasielateľstvo

  0 out of 5

  Medzinárodné zasielateľstvo

  Dátum otvorenia: 23.3.2023

  Absolventi kurzu po vykonaní záverečnej skúšky získajú komplex poznatkov a zručností v oblasti medzinárodného zasielateľstva, špedície, colnej problematiky, logistiky, dopravy atď.

  435,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Mzdové účtovníctvo

  0 out of 5

  Mzdové účtovníctvo

  Dátum otvorenia: 23.1.2023

  Absolventi kurzu mzdového účtovníctva budú ovládať základné predpisy a normy upravujúce poskytovanie mzdy (platu), urobiť výpočet mzdy (platu), poznať povinné druhy poistenia a určiť jeho výšku, poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie atď.

  275,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe

  0 out of 5

  Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe

  Dátum otvorenia: 31.1.2023

  Praktické jednodňové školenie prináša návod na správne aplikovanie Zákona o DPH a jeho noviel.

  Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania pre všetkých účtovníkov.

  Lektor: Ing. Martin ŤAŽKÝ

  72,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Podvojné účtovníctvo

  0 out of 5

  Podvojné účtovníctvo

  Účastníci kurzu podvojného účtovníctva si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v podvojnom účtovníctve a 2 vyuč. hod. program OMEGA – lektor premieta na plátno + účastníkom je ponúknutá možnosť nainštalovať cvičný program omega do ich vlastných notebookov.

  245,00 
 • You've just added this product to the cart:

  ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

  0 out of 5

  ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

  Dátum otvorenia: 17.1.2023

  Praktické jednodňové školenie prináša návod na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a zhrnie legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti.

  Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania pre všetkých.

  Lektor: Ing. Marcela Prajová

  75,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ

  0 out of 5

  Účtovník – komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ

  Dátum otvorenia: 24.5.2023

  Komplexný akreditovaný kurz účtovník, modul: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdové účtovníctvo.

  725,00