Semináre a školenia

 • You've just added this product to the cart:

  Kurz prvej pomoci

  0 out of 5

  Kurz prvej pomoci

  Dátum otvorenia: 23.5.2023

  Zamestnávatelia, ktorí potrebujú určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, t.j. približne 10 % z celkového počtu zamestnancov výrobné prevádzky a 5 % nevýrobné prevádzky. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim túto skutočnosť je zmennosť prevádzky, na každej zmene musí byť zachovaný percentuálny počet vyškolených zamestnancov.

  42,00 
 • You've just added this product to the cart:

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV („GDPR“) A BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA V PRAXI

  0 out of 5

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV („GDPR“) A BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA V PRAXI

  Odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o problematiku ochrany osobných údajov.

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

  0 out of 5

  Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

  Dátum otvorenia: 23.3.2023

  Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  42,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  0 out of 5

  Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  Dátum otvorenia: 1.6.2023

  Školenie určené pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov ohľadom výkonu práce, práv a povinností, zásad BOZP,..

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

  0 out of 5

  Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

  Oboznámenie sa s platnou legislatívou SR v danej oblasti podľa § 7 a v nadväznosti na § 19, ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, problematika zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

  60,00