Semináre a školenia

 • You've just added this product to the cart:

  Kurz prvej pomoci

  0 out of 5

  Kurz prvej pomoci

  Dátum otvorenia: 13.5.2020

  Zamestnávatelia, ktorí potrebujú určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, t.j. približne 10 % z celkového počtu zamestnancov výrobné prevádzky a 5 % nevýrobné prevádzky. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim túto skutočnosť je zmennosť prevádzky, na každej zmene musí byť zachovaný percentuálny počet vyškolených zamestnancov.

  33,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi + zákon o elektronickej pošte

  neustále vzdelávanie
  neustále vzdelávanie
  0 out of 5

  Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi + zákon o elektronickej pošte

  Dátum otvorenia: 24.4.2020

  Odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o danú problematiku.

  54,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  0 out of 5

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Dátum otvorenia: 30.6.2020

  Záujemcovia, ktorí majú záujem získať potrebnú odbornú spôsobilosť pre prácu s toxickými látkami a zmesami alebo záujemcovia o aktualizačný kurz na prácu s toxickými látkami a zmesami po 5 rokoch.

  72,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

  0 out of 5

  Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

  Dátum otvorenia: 17.6.2020

  Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  42,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

  0 out of 5

  Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

  Dátum otvorenia: 16.6.2020

  Oboznámenie sa s platnou legislatívou SR v danej oblasti podľa § 7 a v nadväznosti na § 19, ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, problematika zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

  54,00