Vzdelávanie
po celý život.

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského, s.r.o. pôsobí na trhu vzdelávania od roku 2004. Vznikla za pomoci skúsených odborníkov, dlhodobo pôsobiacich v oblasti tvorby a riadenia programov celoživotného vzdelávania, ako aj lektorov, spolupracujúcich na príprave a realizácii ponúkaných vzdelávacích programov, tréningov, kurzov, školení a seminárov.

Profil spoločnosti

Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb v oblasti kvalifikácií a rekvalifikácií, odborných školení a preškolení, výučby cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem.

Naši lektori

Svojou kvalitnou prácou a výsledkami si získali uznanie absolventov v mnohých realizovaných vzdelávacích aktivitách. Vyberáme ich na základe odbornosti, praktických skúseností a pedagogických schopností.

Lektorov považujeme za najdôležitejší článok procesu vzdelávania, ktorý ovplyvňuje spokojnosť zákazníkov a úspešnosť realizovaných projektov.

Odborníci z praxe, pedagógovia zo stredných a vysokých škôl, tvorcovia zákonov, ale aj špecialisti našich partnerských spoločností.

0
viac ako 200 lektorov

Priestorové
a materiálno-technické
vybavenie

Kapacitná rôznorodosť učební nám umožňuje zabezpečiť vhodné podmienky vzdelávania z hľadiska vytvorenia priaznivej atmosféry a optimálneho kontaktu lektorov s účastníkmi.

Partneri

Naša spoločnosť sa snaží prichádzať čo najbližšie k našim klientom, preto niektoré vzdelávacie aktivity realizujeme u našich partnerov.

Akadémia plus, s.r.o.

Akadémia lektorov Slovenska

Beauty school, s.r.o.

Edu Work, s.r.o.

Paneurópska vysoká škola

Vysoká škola Danubis

Sládkovičovoprejsť na web »

Skúsenosti našich lektorov preverilo od roku 2004 viac ako 45 000 účastníkov.

0
absolventov našich kurzov

Vybraní klienti

ALES a.s.
Trenčín

BÖHM s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom

BOZPO s.r.o.
Prievidza

ČSOB a.s.
Trenčín

ECS engineering s.r.o.
Nová Dubnica

HKS Forge s.r.o.
Trnava

IKEA Industry Slovakia, s.r.o.
Trnava

JOHNS MANVILLE Slovakia, a.s.
Trnava

Krajské riaditeľstvo hasičského zboru Trenčín

Krajský úrad Trenčín

Letecké opravovne Trenčín a.s.

Magna Slovteca s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom

Manz Automation Slovakia s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom

MERINA a.s.
Trenčín

Mestský úrad Trenčín

NKÚ Bratislava

Okresný úrad Trenčín

OZETA a.s.
Trenčín

Považský cukrovar a.s.
Trenčianska Teplá

Power – One s.r.o.
Dubnica nad Váhom

Schiedel Slovensko s.r.o.
Trenčín

Slovenská sporiteľňa a.s.

Slovenské elektrárne a.s.
Atómová elektráreň Mochovce

Sociálna poisťovňa

Štatistický úrad
Trenčín

TRENS a.s.
Trenčín

UNIONTEX Trade s.r.o.
Trenčín

ÚOŠKŠOK Trenčín

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
Trenčín

Virtual Reality Media s.r.o.
Trenčín

Visimpex s.r.o.

VUJE, a.s.
Trnava

ŽOS Trnava, a.s.
Trnava

ZF Slovakia, a.s.

PCA Slovakia, s.r.o.

GEFCO Slovakia, s.r.o

Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o.

PD Zavar

BEKAERT Hlohovec, a.s.

SEMIKRON, s.r.o.

Zlievareň Trnava, s.r.o.

Grafobal, a.s.

Tesco Stores SR, a.s.

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Saneca Pharmaceuticals, a.s.
Hlohovec

COOP JEDNOTA Trnava, s.d.

MÚ Hlohovec

VÚC Trnava

Rešpektujeme princíp neustáleho skvalitňovania služieb

Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponúkame
akreditované
kurzy:

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvom zdravotníctva SR
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Národným inšpektorátom práce
Ministerstvom vnútra
SME ČLENOM

Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

AIVD asociácia

AIVD združuje inštitúcie a osoby, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním. Dbá na profesionalitu svojich členov a nimi poskytovaných služieb a tým prispieva k rozvoju kvality vzdelávania pre dospelých.

Vyberte si z ponuky našich kurzov, školení a seminárov

Ministerstvo školstva logo
Ministerstvo zdravotníctva logo
Ministerstvo vnútra logo
Národný inšpektorát práce logo