Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov26.9.201890,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 24.9.201851,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany8.10.2018180,00 Zobraziť kurz180
Anglický jazyk17.9.2018153,00 Zobraziť kurz153
Bezpečnostný technik8.10.2018552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka2.10.2018495,00 Zobraziť kurz495
Elektrotechnické minimum, 19.9.2018780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo15.10.2018155,00 Zobraziť kurz155
Kuchár - kuchárka10.12.2018790,00 Zobraziť kurz790
Lektor3.10.2018235,00 Zobraziť kurz235
Masér - klasická a športová masáž27.9.2018345,00 Zobraziť kurz345
Medzinárodné zasielateľstvo, 24.9.2018330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo22.11.2018289,00 Zobraziť kurz289
Nemecký jazyk17.9.2018153,00 Zobraziť kurz153
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)23.10.2018120,00 Zobraziť kurz120
Podvojné účtovníctvo30.10.2018179,00 Zobraziť kurz179
Prípravný kurz ku skúške na autorizovaného bezpečnostného technika14.11.2018120,00 Zobraziť kurz120
Ruský jazyk17.9.2018153,00 Zobraziť kurz153
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §23, 24.9.201896,00 Zobraziť kurz96
Slovenčina pre cudzincov17.9.2018160,00 Zobraziť kurz160
Správa registratúry13.11.2018330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu21.9.2018540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník15.10.2018819,00 Zobraziť kurz819
Vizážista - vizážistka27.11.2018350,00 Zobraziť kurz350
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany1.10.2018405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Kurz prvej pomoci, 17.9.201833,00 Zobraziť kurz33
Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi11.9.201854,00 Zobraziť kurz54
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, 12.9.201860,00 Zobraziť kurz60
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami18.9.201842,00 Zobraziť kurz42