Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov26.9.2023114,00 Zobraziť kurz114
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 23.8.2023 a 13.11.202360,00 Zobraziť kurz60
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany25.9.2023216,00 Zobraziť kurz216
Bezpečnostný technik11.9.2023597,00 Zobraziť kurz597
Cukrár - cukrárka6.11.2023755,00 Zobraziť kurz755
Elektrotechnické minimum, 06.10.2023850,00 Zobraziť kurz850
Inštruktor sociálnej rehabilitácie12.9.2023420,00 Zobraziť kurz420
Jednoduché účtovníctvo9.10.2023205,00 Zobraziť kurz205
Lektor11.10.2023235,00 Zobraziť kurz235
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž10.10.2023150,00 Zobraziť kurz150
Manikér - manikérka2.10.2023640,00 Zobraziť kurz640
Masáž lávovými kameňmi3.10.2023130,00 Zobraziť kurz130
Medzinárodné zasielateľstvo, 13.9.2023480,00 Zobraziť kurz480
Mzdové účtovníctvo18.4.2023275,00 Zobraziť kurz275
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD), 4.10.2023144,00 Zobraziť kurz144
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, 3.10.202382,00 Zobraziť kurz82
Podvojné účtovníctvo11.9.2023245,00 Zobraziť kurz245
PRÍPRAVNÝ KURZ PRE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV KU SKÚŠKE NA NIP SR18.10.2023, 19.10.2023114,00 Zobraziť kurz114
Reflexná masáž chodidiel7.11.2023120,00 Zobraziť kurz120
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2323.8.2023 a 13.11.2023140,00 Zobraziť kurz140
Správa registratúry organizácie19.5.2023381,00 Zobraziť kurz381
Sprievodca v cestovnom ruchu8.9.2023540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ18.4.2023725,00 Zobraziť kurz725
Vizážista - vizážistka9.10.2023490,00 Zobraziť kurz490
Wellness pracovník - masérske služby2.11.890,00 Zobraziť kurz890
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany16.10.2023420,00 Zobraziť kurz420
Zdravý chrbát17.10.2023120,00 Zobraziť kurz120
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Kurz prvej pomoci, , 17.10.202342,00 Zobraziť kurz42
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami25.10.202342,00 Zobraziť kurz42
Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov2.10.202360,00 Zobraziť kurz60
Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, 1.6.202360,00 Zobraziť kurz60