Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov24.3.202090,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 14.4.202051,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany1.6.2020180,00 Zobraziť kurz180
Bezpečnostný technik14.4.2020552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka1.4.2020495,00 Zobraziť kurz495
Elektrotechnické minimum, 11.3.2020780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo9.9.2020185,00 Zobraziť kurz185
Kuchár - kuchárka790,00 Zobraziť kurz790
Lektor6.3.2020235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka13.3.2020590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 8.6.2020330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo4.5.2020250,00 Zobraziť kurz250
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)10.6.2020144,00 Zobraziť kurz144
Podvojné účtovníctvo30.9.2020220,00 Zobraziť kurz220
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2314.4.202096,00 Zobraziť kurz96
Správa registratúry organizácie12.10.2020330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu17.4.2020540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník9.9.2020655,00 Zobraziť kurz655
Vizážista - vizážistka15.4.2020350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby18.9.2020665,00 Zobraziť kurz665
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany20.4.2020405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Kurz prvej pomoci, 13.5.202033,00 Zobraziť kurz33
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 6.4.202072,00 Zobraziť kurz72
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami12.3.202042,00 Zobraziť kurz42