Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov27.2.2023114,00 Zobraziť kurz114
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 13.12.202260,00 Zobraziť kurz60
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany16.1.2023216,00 Zobraziť kurz216
Bezpečnostný technik3.4.2023597,00 Zobraziť kurz597
Cukrár - cukrárka30.1.2023685,00 Zobraziť kurz685
Elektrotechnické minimum, 15.3.2023780,00 Zobraziť kurz780
Inštruktor sociálnej rehabilitácie27.2.2023375,00 Zobraziť kurz375
Jednoduché účtovníctvo28.11.2022205,00 Zobraziť kurz205
Lektor16.2.2023235,00 Zobraziť kurz235
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž10.1.2023150,00 Zobraziť kurz150
Manikér - manikérka22.2.2023590,00 Zobraziť kurz590
Masáž lávovými kameňmi9.1.2023100,00 Zobraziť kurz100
Medzinárodné zasielateľstvo, 23.3.2023435,00 Zobraziť kurz435
Mzdové účtovníctvo23.1.2023275,00 Zobraziť kurz275
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD), 9.1.2023144,00 Zobraziť kurz144
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, 12.12.202272,00 Zobraziť kurz72
PRÍPRAVNÝ KURZ PRE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV KU SKÚŠKE NA NIP SR14.12.2022114,00 Zobraziť kurz114
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2313.12.2022108,00 Zobraziť kurz108
Správa registratúry organizácie8.2.2023381,00 Zobraziť kurz381
Sprievodca v cestovnom ruchu27.1.2023540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ24.5.2023725,00 Zobraziť kurz725
Vizážista - vizážistka23.2.2023350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby25.1.2023695,00 Zobraziť kurz695
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany30.1.2023420,00 Zobraziť kurz420
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 a zmeny po 1.1.2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p., 18.1.202375,00 Zobraziť kurz75
Kurz prvej pomoci, , 25.1.202342,00 Zobraziť kurz42
Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe, 31.1.202372,00 Zobraziť kurz72
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami1.2.202342,00 Zobraziť kurz42
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, 17.1.202375,00 Zobraziť kurz75
Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, 2.12.202260,00 Zobraziť kurz60