Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov25.3.202090,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 27.11.201951,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany20.1.2020180,00 Zobraziť kurz180
Bezpečnostný technik13.4.2020552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka15.4.2020495,00 Zobraziť kurz495
Elektrotechnické minimum, 5.2.2020780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo27.1.2020185,00 Zobraziť kurz185
Kuchár - kuchárka9.12.2019790,00 Zobraziť kurz790
Lektor27.1.2020235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka24.1.2020590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 2.12.2019330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo29.4.2020250,00 Zobraziť kurz250
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)5.2.2020120,00 Zobraziť kurz120
Podvojné účtovníctvo6.11.2019220,00 Zobraziť kurz220
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2327.11.201996,00 Zobraziť kurz96
Správa registratúry27.11.2019330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu17.4.2020540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník27.1.2020819,00 Zobraziť kurz819
Vizážista - vizážistka28.11.2019350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby3.2.2020665,00 Zobraziť kurz665
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany6.4.2020405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1.1.202017.12.201960,00 Zobraziť kurz60
FÉROVÁ KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA12.11.201972,00 Zobraziť kurz72
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 201926.11.201954,00 Zobraziť kurz54
Kurz prvej pomoci, 29.1.202033,00 Zobraziť kurz33
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ V ROKU 202012.12.201960,00 Zobraziť kurz60
Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi + zákon o elektronickej pošte26.11.201954,00 Zobraziť kurz54
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 9.12.201960,00 Zobraziť kurz60
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami28.1.202042,00 Zobraziť kurz42
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019 A ZMENY SÚVISIACE SO ZDAŇOVANÍM PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 16.12.201916.12.201972,00 Zobraziť kurz72
SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2019, ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADŇA15.11.201954,00 Zobraziť kurz54
SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2019, ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADŇA15.11.201954,00 Zobraziť kurz54