Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov14.10.201990,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 23.9.201951,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany7.10.2019180,00 Zobraziť kurz180
Bezpečnostný technik7.10.2019552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka1.10.2019495,00 Zobraziť kurz495
Elektrotechnické minimum, 25.9.2019780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo15.1.2020185,00 Zobraziť kurz185
Kuchár - kuchárka9.12.2019790,00 Zobraziť kurz790
Lektor18.9.2019235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka11.11.2019590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 2.12.2019330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo23.9.2019250,00 Zobraziť kurz250
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)16.10.2019120,00 Zobraziť kurz120
Podvojné účtovníctvo6.11.2019195,00 Zobraziť kurz195
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2323.9.201996,00 Zobraziť kurz96
Správa registratúry27.11.2019330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu25.10.2019540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník23.9.2019819,00 Zobraziť kurz819
Vizážista - vizážistka8.10.2019350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby3.2.2020665,00 Zobraziť kurz665
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany14.10.2019405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Kurz prvej pomoci, 4.11.201933,00 Zobraziť kurz33
Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi + zákon o elektronickej pošte26.11.201954,00 Zobraziť kurz54
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 2.10.201960,00 Zobraziť kurz60
POD TAKTOVKOU EMÓCIÍ V ZLOŽITEJ SITUÁCII27.9.201972,00 Zobraziť kurz72
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami7.11.201942,00 Zobraziť kurz42
TRÉNING ZRUČNOSTÍ, ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ A KONFLIKTOV29.10.2019Zobraziť kurz
Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, 28.10.201948,00 Zobraziť kurz48