Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov08.02.202190,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 18.01.202151,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online26.4.2021180,00 Zobraziť kurz180
Bezpečnostný technik22.02.2021552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka22.2.2021495,00 Zobraziť kurz495
Jednoduché účtovníctvo01.03.2021185,00 Zobraziť kurz185
Kuchár - kuchárka790,00 Zobraziť kurz790
Lektor23.03.2021235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka24.02.2021590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 19.04.2021330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo29.03.2021250,00 Zobraziť kurz250
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)6.5.2021144,00 Zobraziť kurz144
Podvojné účtovníctvo12.04.2021220,00 Zobraziť kurz220
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2318.01.202196,00 Zobraziť kurz96
Správa registratúry organizácie18.03.2021330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu19.2.2021540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ29.03.2021655,00 Zobraziť kurz655
Vizážista - vizážistka11.3.2021350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby1.3.2021665,00 Zobraziť kurz665
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany15.02.2021405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Kurz prvej pomoci, 16.02.202133,00 Zobraziť kurz33
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 6.5.202172,00 Zobraziť kurz72
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami25.02.202142,00 Zobraziť kurz42
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy, zmeny od 1.1.202112.2.202172,00 Zobraziť kurz72