Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov24.3.202090,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 20.1.202051,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany21.1.2020180,00 Zobraziť kurz180
Bezpečnostný technik14.4.2020552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka14.4.2020495,00 Zobraziť kurz495
Elektrotechnické minimum, 11.3.2020780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo27.1.2020185,00 Zobraziť kurz185
Kuchár - kuchárka2.3.2020790,00 Zobraziť kurz790
Lektor4.3.2020235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka13.3.2020590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 8.6.2020330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo29.4.2020250,00 Zobraziť kurz250
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)5.2.2020120,00 Zobraziť kurz120
Podvojné účtovníctvo26.2.2020220,00 Zobraziť kurz220
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2320.1.202096,00 Zobraziť kurz96
Správa registratúry organizácie12.10.2020330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu17.4.2020540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník27.1.2020655,00 Zobraziť kurz655
Vizážista - vizážistka28.2.2020350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby12.2.2020665,00 Zobraziť kurz665
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany20.4.2020405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2020 a neskôr11.2.202060,00 Zobraziť kurz60
KONZULTAČNÉ FÓRUM K NOVELÁM ZÁKONNÍKA PRÁCE OD 1.1.2020 a 1.7.202024.1.202060,00 Zobraziť kurz60
Konzultačné fórum k problematike cestovných náhrad 21.2.202021.2.202060,00 Zobraziť kurz60
Kurz prvej pomoci, 29.1.202033,00 Zobraziť kurz33
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 26.2.202060,00 Zobraziť kurz60
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami28.1.202042,00 Zobraziť kurz42
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 201927.1.202060,00 Zobraziť kurz60
ZAMESTNÁVANIE PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN 4.2.20204.2.202060,00 Zobraziť kurz60