Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov29.9.202296,00 Zobraziť kurz96
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 27.6.202251,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany19.9.2022195,00 Zobraziť kurz195
Bezpečnostný technik4.10.2022552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka19.9.2022535,00 Zobraziť kurz535
Elektrotechnické minimum, 5.10.2022780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo28.11.2022185,00 Zobraziť kurz185
Lektor21.9.2022235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka26.9.2022590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 22.11.2022435,00 Zobraziť kurz435
Mzdové účtovníctvo20.9.2022250,00 Zobraziť kurz250
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD), 26.9.2022144,00 Zobraziť kurz144
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, 2.6.202272,00 Zobraziť kurz72
Podvojné účtovníctvo19.10.2022220,00 Zobraziť kurz220
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2327.6.2022108,00 Zobraziť kurz108
Správa registratúry organizácie7.9.2022381,00 Zobraziť kurz381
Sprievodca v cestovnom ruchu23.9.2022540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ29.9.2022819,00 Zobraziť kurz819
Vizážista - vizážistka25.8.2022350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby10.10.2022695,00 Zobraziť kurz695
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany10.10.2022405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami30.6.202242,00 Zobraziť kurz42