Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov11.4.2023114,00 Zobraziť kurz114
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 29.5.202360,00 Zobraziť kurz60
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany15.5.2023216,00 Zobraziť kurz216
Bezpečnostný technik3.4.2023597,00 Zobraziť kurz597
Cukrár - cukrárka30.3.2023685,00 Zobraziť kurz685
Elektrotechnické minimum, 24.8.2023780,00 Zobraziť kurz780
Inštruktor sociálnej rehabilitácie24.4.2023375,00 Zobraziť kurz375
Lektor13.4.2023235,00 Zobraziť kurz235
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž12.6.2023150,00 Zobraziť kurz150
Manikér - manikérka17.4.2023590,00 Zobraziť kurz590
Masáž lávovými kameňmi5.6.2023130,00 Zobraziť kurz130
Medzinárodné zasielateľstvo, 27.3.2023435,00 Zobraziť kurz435
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD), 9.5.2023144,00 Zobraziť kurz144
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, 4.4.202372,00 Zobraziť kurz72
PRÍPRAVNÝ KURZ PRE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV KU SKÚŠKE NA NIP SR22.5.2023114,00 Zobraziť kurz114
Reflexná masáž chodidiel19.6.2023120,00 Zobraziť kurz120
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2329.5.2023108,00 Zobraziť kurz108
Správa registratúry organizácie15.5.2023381,00 Zobraziť kurz381
Sprievodca v cestovnom ruchu8.9.2023540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ18.4.2023725,00 Zobraziť kurz725
Vizážista - vizážistka18.4.2013350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby24.8.2023755,00 Zobraziť kurz755
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany22.5.2023420,00 Zobraziť kurz420
Zdravý chrbát7.6.2023120,00 Zobraziť kurz120
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Kurz prvej pomoci, , 23.5.202342,00 Zobraziť kurz42
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami23.3.202342,00 Zobraziť kurz42