Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov4.6.201990,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 5.6.201951,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany21.10.2019180,00 Zobraziť kurz180
Anglický jazyk8.4.2019153,00 Zobraziť kurz153
Bezpečnostný technik7.10.2019552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka23.9.2019495,00 Zobraziť kurz495
Elektrotechnické minimum, 25.9.2019780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo22.5.2019185,00 Zobraziť kurz185
Lektor18.9.2019235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka17.9.2019590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 3.6.2019330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo26.6.2019250,00 Zobraziť kurz250
Nemecký jazyk8.4.2019153,00 Zobraziť kurz153
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)10.6.2019120,00 Zobraziť kurz120
Podvojné účtovníctvo20.6.2019195,00 Zobraziť kurz195
Ruský jazyk8.4.2019153,00 Zobraziť kurz153
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §235.6.201996,00 Zobraziť kurz96
Slovenčina pre cudzincov8.4.2019160,00 Zobraziť kurz160
Správa registratúry23.9.2019330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu27.9.2019540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník20.5.2019819,00 Zobraziť kurz819
Vizážista - vizážistka16.5.2019350,00 Zobraziť kurz350
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany14.10.2019405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
KOMUNIKÁCIA, ĽUDIA MEDZI ĽUĎMI7.6.201972,00 Zobraziť kurz72
Kurz prvej pomoci, 3.6.201933,00 Zobraziť kurz33
Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi6.6.201954,00 Zobraziť kurz54
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 12.6.201960,00 Zobraziť kurz60
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami6.6.201942,00 Zobraziť kurz42
ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADNICA4.6.201960,00 Zobraziť kurz60