Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov29.9.202090,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 26.10.202051,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany7.12.2020180,00 Zobraziť kurz180
Bezpečnostný technik18.1.2021552,00 Zobraziť kurz552
Elektrotechnické minimum, 30.10.2020780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo3.12.2020185,00 Zobraziť kurz185
Kuchár - kuchárka790,00 Zobraziť kurz790
Lektor22.10.2020235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka10.11.2020590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 25.11.2020330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo21.10.2020250,00 Zobraziť kurz250
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)20.10.2020144,00 Zobraziť kurz144
Podvojné účtovníctvo13.1.2021220,00 Zobraziť kurz220
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2326.10.202096,00 Zobraziť kurz96
Správa registratúry organizácie30.11.2020330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu6.11.2020540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ21.10.2020655,00 Zobraziť kurz655
Vizážista - vizážistka30.11.2020350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby1.3.2021665,00 Zobraziť kurz665
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany25.1.2021405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2020 A ZMENY OD 1.1.202116.12.202072,00 Zobraziť kurz72
Kurz prvej pomoci, 3.11.202033,00 Zobraziť kurz33
Novela zákona o odpadoch 202025.11.202072,00 Zobraziť kurz72
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 22.10.202072,00 Zobraziť kurz72
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami4.11.202042,00 Zobraziť kurz42
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020 A ZMENY SÚVISIACE SO ZDAŇOVANÍM PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, 17.12.202017.12.202072,00 Zobraziť kurz72
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020 A ZMENY SÚVISIACE SO ZDAŇOVANÍM PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, 20.1.202120.1.202172,00 Zobraziť kurz72