Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
2D gélový nail art, 3D plastelínový gel30.3.2019100,00 Zobraziť kurz100
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov4.6.201990,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 26.2.201951,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany18.2.2019180,00 Zobraziť kurz180
Anglický jazyk8.4.2019153,00 Zobraziť kurz153
Bezpečnostný technik1.4.2019552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka7.2.2019495,00 Zobraziť kurz495
Elektrotechnické minimum, 6.3.2019780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo4.3.2019155,00 Zobraziť kurz155
Kuchár - kuchárka10.12.2018790,00 Zobraziť kurz790
Lektor13.3.2019235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka14.5.2019590,00 Zobraziť kurz590
Masér - klasická a športová masáž28.2.2019345,00 Zobraziť kurz345
Medzinárodné zasielateľstvo, 25.2.2019330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo23.4.2019289,00 Zobraziť kurz289
Nemecký jazyk8.4.2019153,00 Zobraziť kurz153
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)10.6.2019120,00 Zobraziť kurz120
Podvojné účtovníctvo18.3.2019179,00 Zobraziť kurz179
Ruský jazyk8.4.2019153,00 Zobraziť kurz153
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2326.2.201996,00 Zobraziť kurz96
Školenie pre pokročilé nechtové dizajnérky29.3.2019100,00 Zobraziť kurz100
Slovenčina pre cudzincov8.4.2019160,00 Zobraziť kurz160
Správa registratúry27.2.2019330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu15.3.2019540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník4.3.2019819,00 Zobraziť kurz819
Vizážista - vizážistka5.3.2019350,00 Zobraziť kurz350
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany8.4.2019405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Kurz prvej pomoci, 6.3.201933,00 Zobraziť kurz33
Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi6.2.201954,00 Zobraziť kurz54
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 2.4.201960,00 Zobraziť kurz60
ODBORNÁ SPRÁVA ELEKTROTNICKÝCH A LISTINNÝCH ZÁZNAMOV, ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV7.3.201960,00 Zobraziť kurz60
ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV PODĽA NOVELIZOVANÉHO ZÁKONA Č. 553/2003 Z. Z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV SO ZAMERANÍM NA ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ14.3.201954,00 Zobraziť kurz54
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami25.4.201942,00 Zobraziť kurz42