Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov4.12.201890,00 Zobraziť kurz90
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 26.11.201851,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany18.2.2019180,00 Zobraziť kurz180
Anglický jazyk7.1.2019153,00 Zobraziť kurz153
Bezpečnostný technik1.4.2019552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka28.1.2019495,00 Zobraziť kurz495
Elektrotechnické minimum, 13.2.2019780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo4.3.2019155,00 Zobraziť kurz155
Kuchár - kuchárka10.12.2018790,00 Zobraziť kurz790
Lektor13.3.2019235,00 Zobraziť kurz235
Masér - klasická a športová masáž7.2.2019345,00 Zobraziť kurz345
Medzinárodné zasielateľstvo, 25.2.2019330,00 Zobraziť kurz330
Mzdové účtovníctvo23.4.2019289,00 Zobraziť kurz289
Nemecký jazyk7.1.2019153,00 Zobraziť kurz153
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)30.1.2019120,00 Zobraziť kurz120
Podvojné účtovníctvo18.3.2019179,00 Zobraziť kurz179
Ruský jazyk7.1.2019153,00 Zobraziť kurz153
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §2326.11.201896,00 Zobraziť kurz96
Slovenčina pre cudzincov7.1.2019160,00 Zobraziť kurz160
Správa registratúry27.2.2019330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu15.3.2019540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník4.3.2019819,00 Zobraziť kurz819
Vizážista - vizážistka5.3.2019350,00 Zobraziť kurz350
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany8.4.2019405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.201913.2.201960,00 Zobraziť kurz60
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 a zmeny od 1.1.201914.1.201960,00 Zobraziť kurz60
Kurz prvej pomoci, 7.2.201933,00 Zobraziť kurz33
Novely zákona o DPH platné od 1.1.201929.1.201960,00 Zobraziť kurz60
Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi6.2.201954,00 Zobraziť kurz54
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, , 5.2.201960,00 Zobraziť kurz60
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami28.1.201942,00 Zobraziť kurz42
Príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu a regeneráciu v zmysle novelizovaných predpisov od 1.1.201915.1.201960,00 Zobraziť kurz60
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 16.1.201916.1.201960,00 Zobraziť kurz60
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 18.12.201818.12.201860,00 Zobraziť kurz60
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 201814.12.201854,00 Zobraziť kurz54