Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov8.2.202296,00 Zobraziť kurz96
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24, 8.12.202151,00 Zobraziť kurz51
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany14.3.2021195,00 Zobraziť kurz195
Bezpečnostný technik14.3.2022552,00 Zobraziť kurz552
Cukrár - cukrárka11.4.2022535,00 Zobraziť kurz535
Elektrotechnické minimum, 30.3.2022780,00 Zobraziť kurz780
Jednoduché účtovníctvo10.1.2022185,00 Zobraziť kurz185
Lektor25.1.2022235,00 Zobraziť kurz235
Manikér - manikérka21.2.2021590,00 Zobraziť kurz590
Medzinárodné zasielateľstvo, 9.5.2022435,00 Zobraziť kurz435
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD), 6.12.2021144,00 Zobraziť kurz144
Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, 3.12.202172,00 Zobraziť kurz72
Podvojné účtovníctvo27.4.2022220,00 Zobraziť kurz220
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §238.12.2021108,00 Zobraziť kurz108
Správa registratúry organizácie4.4.2022330,00 Zobraziť kurz330
Sprievodca v cestovnom ruchu8.4.2022540,00 Zobraziť kurz540
Účtovník - komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ21.3.2022819,00 Zobraziť kurz819
Vizážista - vizážistka31.1.2022350,00 Zobraziť kurz350
Wellness pracovník - masérske služby28.3.2022695,00 Zobraziť kurz695
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany21.3.2022405,00 Zobraziť kurz405
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 a zmeny po 1.1.2022, 15.12.202172,00 Zobraziť kurz72
Kurz prvej pomoci, , 27.1.202233,00 Zobraziť kurz33
Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe, 12.1.202272,00 Zobraziť kurz72
Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a praxi obecných (mestských) úradov60,00 Zobraziť kurz60
Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami16.3.202242,00 Zobraziť kurz42
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 13.1.2022, 13.1.202272,00 Zobraziť kurz72
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 17.12.2021, 17.12.202172,00 Zobraziť kurz72
Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov24.3.202254,00 Zobraziť kurz54
Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, 24.3.202254,00 Zobraziť kurz54