Kurzy, školenia a semináre

 • You've just added this product to the cart:

  2D gélový nail art, 3D plastelínový gel

  0 out of 5

  2D gélový nail art, 3D plastelínový gel

  2D gélový nail art a 3D plastelínový gél, školenie je vhodné pre nechtové dizajnérky.

  100,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

  Dátum otvorenia: 27.2.2023

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je určená pre bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia BT / ABT alebo uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy BT /ABT.

   

  114,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

  Dátum otvorenia: 13.12.2022

  Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike §21, §22, §23 a §24 stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do piatich rokov od vydania posledného osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej AOP. V opačnom prípade osvedčenie stráca platnosť.

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

  Dátum otvorenia: 16.1.2023

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určená pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie platnej kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO nie staršie ako 5 rokov.

  216,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Angličtina, slovenčina pre cudzincov, nemčina, ruština

  0 out of 5

  Angličtina, slovenčina pre cudzincov, nemčina, ruština

  Overené a spoľahlivé jazykové vzdelávanie Vám otvorí cestu ku kariére i do sveta.

 • You've just added this product to the cart:

  Bezpečnostný technik

  0 out of 5

  Bezpečnostný technik

  Dátum otvorenia: 3.4.2023

  Kurz je určený pre záujemcov o prácu v oblasti bezpečnosti pri práci. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie.

  597,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Cukrár - cukrárka

  0 out of 5

  Cukrár – cukrárka

  Dátum otvorenia: 30.1.2023

  Vzdelávací program je určený záujemcom so základným, stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby, alebo si otvoriť v danej oblasti činnosti živnosť.

  685,00 
 • You've just added this product to the cart:

  DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 a zmeny po 1.1.2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

  0 out of 5

  DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 a zmeny po 1.1.2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

  Dátum otvorenia: 18.1.2023

  Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

   

  Lektor: Ing. Mária Dimitrovová

  75,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Elektrotechnické minimum

  0 out of 5

  Elektrotechnické minimum

  Dátum otvorenia: 15.3.2023

  Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika. Akreditovaný kurz umožňuje získať elektrotechnické vzdelanie. Po absolvovaní kurzu elektrotechnické minimum sa absolventi môžu prihlásiť na kurz  na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

  780,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Finančný manažment

  0 out of 5

  Finančný manažment

  Odborný tréning finančného manažmentu je určený pre záujemcov, ktorí majú záujem zlepšiť a zdokonaliť finančnú politiku vo firme alebo organizácii.

 • You've just added this product to the cart:

  Inštruktor sociálnej rehabilitácie

  0 out of 5

  Inštruktor sociálnej rehabilitácie

  Dátum otvorenia: 27.2.2023

  Akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie podľa zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách.

  375,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Jednoduché účtovníctvo

  0 out of 5

  Jednoduché účtovníctvo

  Dátum otvorenia: 28.11.2022

  Účastníci kurzu Účtovník, modul: jednoduché účtovníctvo si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.

  205,00