Kurzy, školenia a semináre

 • You've just added this product to the cart:

  2D gélový nail art, 3D plastelínový gel

  0 out of 5

  2D gélový nail art, 3D plastelínový gel

  2D gélový nail art a 3D plastelínový gél, školenie je vhodné pre nechtové dizajnérky.

  100,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

  Dátum otvorenia: 24.3.2020

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je určená pre bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia BT / ABT alebo uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy BT /ABT.

   

  90,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

  Dátum otvorenia: 20.1.2020

  Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike §21, §22, §23 a §24 stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do piatich rokov od vydania posledného osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej AOP. V opačnom prípade osvedčenie stráca platnosť.

  51,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

  Dátum otvorenia: 21.1.2020

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určená pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie platnej kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO nie staršie ako 5 rokov.

  180,00 
 • You've just added this product to the cart:

  ANGLIČTINA, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV, NEMČINA, RUŠTINA

  0 out of 5

  ANGLIČTINA, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV, NEMČINA, RUŠTINA

  Overené a spoľahlivé jazykové vzdelávanie Vám otvorí cestu ku kariére i do sveta.

 • You've just added this product to the cart:

  Bezpečnostný technik

  0 out of 5

  Bezpečnostný technik

  Dátum otvorenia: 14.4.2020

  Kurz je určený pre záujemcov o prácu v oblasti bezpečnosti pri práci. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie.

  552,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Čašník - servírka

  0 out of 5

  Čašník – servírka

  Absolventi kurzu čašník – servírka majú vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, pozná odbornú terminológiu, ekonomické a právne aspekty podnikania, spoločenské pravidlá správania sa a komunikácie, pravidlá a techniku jednoduchej, zložitej obsluhy a obsluhy pri slávnostnom stolovaní.

  675,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Cukrár - cukrárka

  0 out of 5

  Cukrár – cukrárka

  Dátum otvorenia: 14.4.2020

  Vzdelávací program je určený záujemcom so základným, stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby, alebo si otvoriť v danej oblasti činnosti živnosť.

  495,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2020 a neskôr

  0 out of 5

  Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2020 a neskôr

  Dátum otvorenia: 11.2.2020

  Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019.

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Elektrotechnické minimum

  0 out of 5

  Elektrotechnické minimum

  Dátum otvorenia: 11.3.2020

  Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika. Akreditovaný kurz umožňuje získať elektrotechnické vzdelanie. Po absolvovaní kurzu elektrotechnické minimum sa absolventi môžu prihlásiť na kurz  na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

  780,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Finančný manažment

  0 out of 5

  Finančný manažment

  Odborný tréning finančného manažmentu je určený pre záujemcov, ktorí majú záujem zlepšiť a zdokonaliť finančnú politiku vo firme alebo organizácii.

 • You've just added this product to the cart:

  Jednoduché účtovníctvo

  0 out of 5

  Jednoduché účtovníctvo

  Dátum otvorenia: 27.1.2020

  Účastníci kurzu Účtovník, modul: jednoduché účtovníctvo si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.

  185,00