Tvorba, správa a optimalizácia Facebook reklamy začiatočník / pokročilý

Tvorba, správa a optimalizácia Facebook reklamy začiatočník / pokročilý

600,00 

Vytvorenie, správa a optimalizácia Facebook reklamy, možnosť voľby začiatočník alebo pokročilý.

Popis kurzu

Forma kurzu: prezenčne / dištančne

Miesto kurzu: V.A.J.A.K. s.r.o., pobočka Trnava, Hlavná 31, 917 01 Trnava alebo v priestoroch objednávateľa alebo online.

Cieľová skupina: Pre tých, čo potrebujú upevniť už získané informácie o marketingu a majú záujem sa presadiť v zamestnaní z Facebookovej reklamy. Riešením je reklama, ktorá sa oplatí. Staň sa marketérom vo svojej firme alebo v zamestnaní a získaj nové objednávky a kontakty vďaka cielenej Google & Facebook reklame. Kurz je možné absolvovať aj v stupni náročnosti – pokročilý.

Obsah:

  • Registrácia nového účtu Facebook Business Manager
  • Registrácia nového účtu Facebook Pixel, nastavenie a popis
  • Na základe obchodných cieľov nastavíme Facebook reklamu
  • Popíšeme si princípy, funkcionalitu
  • Spomenieme si časté chyby, ktoré sa robia v praxi, odpovieme na Vaše otázky

Ďalšie informácie: kurzy vieme prispôsobiť na „mieru“ objednávateľa. Vypracujeme špeciálnu cenovú kalkuláciu, v ktorej je možné upraviť časový rozsah kurzu, miesto realizácie, stupeň náročnosti (začiatočník / pokročilý), dátum realizácie, množstvo účastníkov v kurze atď.

Cena kurzu: 600 € začiatočník / 900 € pokročilý (cena je stanovená pre 1 až max. 3 účastníkov v jednej skupine), pre viac účastníkov vieme vypracovať cenovú kalkuláciu.

Časový rozsah kurzu: 14 vyuč. hod. začiatočník / 24 vyuč. hod. pokročilý

Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

14 vyuč. hod. / 24 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

600,00