Počítačové kurzy WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS

Počítačové kurzy WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS

Základy PC, Word, Excel, Access, Power Point (začiatočník, pokročilý).

Popis kurzu

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava organizuje počítačové kurzy len pre firemné alebo projektové vzdelávanie. Na vyžiadanie Vám pošleme cenovú ponuku. V objednávke uveďte typ PC kurzu ( základy PC, Word, Excel, Access, Power Point), úroveň (začiatočník, pokročilý), počet osôb, kontaktné údaje na firmu / organizáciu, resp. fakturačné údaje a termín vzdelávania.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: