Viazanie a aranžovanie kvetov

Akreditovaný kurz
4.4.2024

Viazanie a aranžovanie kvetov

360,00 

Viazanie a aranžovanie kvetov 4.4.2024_pozvánka+prihláška

Absolvent kurzu bude ovládať technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu, techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu, techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu, techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka.

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

účastníci kurzu získajú odborné, teoretické, praktické, organizačné predpoklady a kvalifikáciu pre vykonávanie služieb a činností v nasledovných oblastiach: význam a funkcia aranžovania, teória a technológia viazania a aranžovania kvetov a bytových doplnkov, základy aranžovania, kvetinové ozdoby a symboly, viazačské práce v aranžovaní, viazanie a aranžovanie kytíc, rôzne druhy ďalších viazačských a aranžérskych prác, príležitostné väzby, kvetinové úpravy interiérov a exteriérov.

Cieľová skupina:

kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov a exteriérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb.

Profil absolventa:

absolventi budú ovládať technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu (suchý, prírodný materiál, slama, živé kvety, samorasty, misky, črepníky, podložky, pomôcky), techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu, techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu, techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka (ozdoby vianočné, adventné, veľkonočné, celoročné).

Metódy výučby:

prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Spôsob ukončenia kurzu:

písomný test a záverečná skúška, na  ktorej účastník / účastníčka v rámci zadanej úlohy vyplývajúcej z obsahového zamerania kurzu prezentuje praktickú spôsobilosť vykonávania činností pri zhotovení ikebany z prírodného materiálu a viazania kytice zo živých kvetov.

Časový rozsah kurzu:

150 vyuč. hod. z toho 25 vyuč. hodín dištančnou formou

Ďalšie informácie:

V cene kurzu nie je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote 180 €. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet na základe pozvánky, ktorú posielame najneskôr 7 dní pred začatím kurzu. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

4.4.2024
15:00 hod

Časový rozsah kurzu:

150

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

360,00