Správa registratúry organizácie

Správa registratúry organizácie

381,00 

Vzdelávací program je určený pre záujemcov o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti archivácie dokumentov, resp. správy registratúry.

Popis kurzu

Požadované vzdelanie:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

Obsah kurzu:

predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov podľa súčasne platnej legislatívy SR. Práca odborného pracovníka pre správu registratúry, registratúrny poriadok a plán, ako vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho subjektu na úschovu záznamov nearchívneho charakteru. Ochrana osobných údajov, ako archivovať osobné údaje. Absolvent akreditovaného kurzu bude mať komplexné poznatky a kompetencie z oblasti archivácie a správy registratúry.

Metódy výučby:

prednáška, výklad s ukážkou, seminár, cvičenie, exkurzia.

Forma ukončenia kurzu:

skúška pozostáva z teoretickej časti – písomný test a z praktickej časti – vypracovanie registratúrneho plánu.

Absolventi vzdelávacieho programu  obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Ďalšie informácie:

Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

6.3.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

60 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

381,00