ZMENY V ZÁKONE O DPH V ROKU 2021

ZMENY V ZÁKONE O DPH V ROKU 2021

60,00 

Zákon o DPH.

Popis kurzu

Program:      

A) Novela zákona o DPH účinná od 01. 2021

 • Oprava základu dane  pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení  za dodávku tovaru alebo služby – pri nevymožiteľnej pohľadávke. Definícia  nevymožiteľnej pohľadávky na účely zákona o DPH.
 • Postup pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • Opravný doklad pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • Postup pri oprave zníženého základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • Opravný doklad pri oprave zníženého základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • Oprava odpočítanej dane po znížení základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • Oprava odpočítanej dane po zvýšení zníženého základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • Postup pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej  pohľadávke  pri  dodávkach zdanených podľa osobitných úprav § 65 a § 66; Zmeny v spojitosti s opravou ZD  pri nevymožiteľnej  pohľadávke
 • Zmena v preukazovaní vývozu tovaru do tretích štátov
 • Brexit – dôsledky po 31.12. 2020 vo vzťahu k DPH

B) Novela zákona o DPH účinná od 07. 2021

 • Predaj  tovaru na diaľku  na území EÚ
 • Osobitná úprava podľa § 68b (tzv. EÚ schéma, úprava pre Úniu)
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 €
 • Predaj  tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov
 • Osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov
 • Osobitná úprava pre platenie a priznávanie dane pri dovoze tovaru
 • Diskusia

 Účastnícky poplatok:       60 € s DPH (50 € bez DPH)

ÚČASTNÍCI SEMINÁRA OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL.

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

5.11.2021
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00