Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy, zmeny od 1.1.2021

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy, zmeny od 1.1.2021

72,00 

Odborný seminár k zákonu o odpadoch a k vykonávacím predpisom platné od 1.1.2021.

Popis kurzu

Program:

           

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve – prijaté a pripravované zmeny
 • Základné ustanovenia – zmeny
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad základných povinností výrobcov
 • Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje a stavebné odpady
 • Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností
 • Administratívne nástroje –povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Správne delikty – prehľad
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Účastníci seminára obdržia pracovný materiál. Nezáväznú prihlášku môžete posielať priebežne. Termín odborného seminára sa pre COVID19 môže zmeniť.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

12.2.2021
8:30

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

72,00