Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

60,00 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov BOZP_pozvánka 22.2.2024

Školenie určené pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov ohľadom výkonu práce, práv a povinností, zásad BOZP,..

Popis kurzu

Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov obsahuje:

  • Všeobecné požiadavky podľa vyhlášky 356/2007 Z. z., príloha č. 1
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravenú ďalšími právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa charakteru vykonávanej práce
  • vnútorné predpisy a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľom, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné
  • postupy podľa charakteru vykonávanej práce
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa charakteru vykonávanej práce, nové právne predpisy a ostatné, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poznatky o pracovnej úrazovosti a chorobách z povolania a iné poznatky podľa charakteru vykonávanej práce

 

Absolventi akreditovaného školenia obdržia osvedčenie.

Dôležitá informácia: Tento kurz otvárame pri minimálnom počte 10 účastníkov.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

22.2.2024
8:30

Časový rozsah kurzu:

4h

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00