Správa registratúry – zmeny v registratúrnom poriadku miest, obcí a škôl v zmysle vyhlášky od 1. septembra 2023

Správa registratúry – zmeny v registratúrnom poriadku miest, obcí a škôl v zmysle vyhlášky od 1. septembra 2023

69,00 

Praktické jednodňové školenie prináša návod na Vyhlášku č. 336/2023 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. a zhrnie legislatívne zmeny súvisiace so danou problematikou.

Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania pre všetkých.

Lektor: PhDr. Veronika Nováková, PhD.

Odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o problematiku správy elektronických a klasických záznamov.

Popis kurzu

PROGRAM:

Vyhláška č.  336/2023   Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z.

Právny predpis ustanovuje povinnosť  uviesť do súladu  registratúrne  poriadky orgánov verejnej moci  s vyhláškou do 31. decembra 2023.

  •  Praktický návod
  • Zmeny v jednotlivých článkoch registratúrneho poriadku

Účastnícky poplatok: 69 € s DPH (57,5 € bez DPH)

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára alebo prevodom na účet na základe pozvánky. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Seminár otvárame pri minimálnom počte 12 účastníkov.

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

otvárame podľa záujmu
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

69,00