Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2024 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2024 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

79,00 

Praktické jednodňové školenie prináša návod na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a zhrnie legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti.

Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania pre všetkých.

Lektor: Ing. Marcela Prajová

Popis kurzu

PROGRAM:

 1. Príjmy zo závislej činnosti
 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane
 • základ dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 1. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

 

 1. Uplatnenie daňového bonusu – zmeny v roku 2024
 • uplatnenie daňového bonusu
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
 • „scelovanie“ rodín

 

 1. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky vrátane výpočtu v prvom a poslednom roku uplatnenie nároku
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

 

 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2024
 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 

 1. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

 

 1. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2025

 

Program bude aktuálne doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania seminára.

 

Účastnícky poplatok:  79 € s DPH (65,85 € bez DPH)

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára alebo prevodom na účet na základe pozvánky. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Seminár otvárame pri minimálnom počte 12 účastníkov.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

december 2024 (presný termín upresníme neskôr)
december 2024 (presný termín upresníme neskôr)

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

79,00