Profesionálna asistentka

Profesionálna asistentka

54,00 

Profesionálna asistentka, odborný seminár.

Popis kurzu

Program:

  • Asistentka – komunikačné srdce firmy
  • Predpoklady efektívnej komunikácie
  • Ako preklenúť komunikačné bariéry?
  • Organizácia sekretariátu
  • Prekážky v efektivite zvládnutia času, zvládanie emócií, stresu a dôsledky neriešených stresových situácií
  • Základy spoločenského správania sa
  • Dress code a imidžotvorné prvky
  • Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Profesionálna_asistentka_28_11_2018

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

28.11.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00