Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacích predpisov

Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacích predpisov

60,00 

Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacích predpisov, odborný seminár.

Popis kurzu

Program:

 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva + novo schválené a pripravované zmeny
 • Prehľad dôležitých základných pojmov
 • Program odpadového hospodárstva obce
 • Povinnosti držiteľov odpadov ako právnických osôb a fyzických osôb a obcí
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • Osobitné prúdy odpadov, napr. stavebné odpady
 • Komunálny odpad – povinnosti obcí
 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – prehľad sankcií
 • Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov a posledné zmeny
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Povinnosti_vyplývajúce_z_ustanovení_79_2015_Z.z._o_odpadoch_19_9_2018

 

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

19.9.2018
8:30

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00