FÉROVÁ KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA

FÉROVÁ KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA

72,00 

Odborný tréning.

Popis kurzu

Program:     

 

  • Vieme, kde sa skrýva manipulácia a agresivita ?
  • Čo robiť, keď sa NEDÁ komunikovať ?
  • Budovanie mostov v komunikácii. Asertivita.
  • „JA“ jazyk a nevypadnutie z „role“. Dilemy.
  • Dá sa asertivita použiť vždy a s každým človekom ?
  • Stupňovanie asertivity. Agresívna asertivita a jej dôsledky.
  • Diskusia, riešenie námetov účastníkov tréningu.

Ďalšie informácie:

V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku.

Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu tréningu, občerstvenie, obed a režijné náklady.

Účastníci obdržia potvrdenie o absolvovaní odborného tréningu.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

12.11.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

8

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

72,00