POD TAKTOVKOU EMÓCIÍ V ZLOŽITEJ SITUÁCII

POD TAKTOVKOU EMÓCIÍ V ZLOŽITEJ SITUÁCII

72,00 

Odborný tréning.

Popis kurzu

Program:      

  • Emócie – cukor, soľ i korenie nášho života, EQ
  • Prečo na nás pôsobia emócie ? Prečo sa jeden rozčúli a iný nie ?
  • Mechanizmus záťažovej situácie a jej prejavy v komunikácii
  • Je stres následkom alebo príčinou emócií, ktoré prežívame ?
  • Spôsoby, ako prekonať zložité situácie „tu a teraz“
  • Budovanie zdravých medziľudských vzťahov
  • Diskusia, riešenie námetov účastníkov tréningu

Ďalšie informácie:

V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku.

Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

 

Účastníci obdržia potvrdenie o absolvovaní odborného tréningu.

 

Stiahnite si prihlášku:

Pod_taktovkou_emocii_v_zlozitej_situacii_27_9_2019

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

27.9.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

8

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

72,00