Ochrana osobných údajov („GDPR“) v praxi s Mgr. Vladimírom Salajom

Ochrana osobných údajov („GDPR“) v praxi s Mgr. Vladimírom Salajom

69,00 

Odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o problematiku ochrany osobných údajov.

Popis kurzu

PROGRAM:

Vysvetlenie základných pojmov

  • Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť…)
  • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie)
  • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod…)
  • Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov (tzv. informačná povinnosť)
  • Práva a možné obmedzenie práv dotknutej osoby (fotografie, kamerové systémy)
  • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (zmluvy, definovanie rozsahu)
  • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
  • Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť…)
  • Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, smernice, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné…)

Účastnícky poplatok:  69 € s DPH (57,5 € bez DPH)

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára alebo prevodom na účet na základe pozvánky. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Seminár otvárame pri minimálnom počte 12 účastníkov.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

7.2.2024
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

69,00