OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV („GDPR“) A BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA V PRAXI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV („GDPR“) A BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA V PRAXI

60,00 

Odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o problematiku ochrany osobných údajov.

Popis kurzu

PROGRAM:

  • Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov, vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave
  • Zásady  spracúvania osobných údajov, zákonnosť, osobitné kategórie, kedy potrebujeme súhlas dotknutej osoby, vyžadovanie a zverejňovanie fotografií
  • Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby, poverenie osoby pre dohľad, zákonná požiadavka a dobrovoľnosť
  • Zodpovedná osoba, činnosť a úlohy zodpovednej osoby v praxi, kto ju nepotrebuje
  • Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostná dokumentácia, podľa čoho ju spracovať? Popis rôznych informačných systémov, ako riešiť analýzu rizík, kto vydáva  kódexy správania? Čo je súlad so zásadami spracúvania
  • Prevádzkovateľ – Sprostredkovateľ, obsah zmluvy so sprostredkovateľom v praxi, na čo nesmieme zabudnúť ?
  • Osobitné situácie, spracúvanie fotografií, rodné čísla, mlčanlivosť, osobitný účel – archivácia, kamerové systémy
  • Právny základ pre kamerové systémy, čo nepatrí do osobného spisu, detaily popisu pracovnej činnosti atď.
  • Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného seminára.

Účastnícky poplatok:   60 € s DPH (50 € bez DPH)

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára alebo prevodom na účet na základe pozvánky. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00