NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ V ROKU 2020

NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ V ROKU 2020

60,00 

Odborný seminár: Novela zákona DPH 2020.

Popis kurzu

Novela zákona o DPH.

Lektor: Ing. Martin Ťažký.

Obsah odborného seminára:

Program:      

 • Zmena pri registrácii za platiteľa DPH zo zákona podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH
 • Zmeny pri premiestnení tovaru z tuzemska do skladu v inom  členskom štáte za účelom jeho  neskoršieho predaja známemu odberateľovi  – režim call-off stock (§ 8 ods. 4, § 8a)
 • Nové záznamové povinnosti v súvislosti s režimom call-off (§ 70 ods. 2, 4)
 • Podanie súhrnného výkazu v súvislosti s režimom call-off (§ 80 ods. 1, 4)
 • Zmena pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock (§ 11a)
 • Zmeny v posudzovaní reťazových obchodov (i trojstranného obchodu) v rámci EÚ – priradenie prepravy prostrednej osobe (§ 13a)
 • Zdaňovanie bezodplatného dodania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1700 eur (§ 22 ods.
 • Rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby DPH na ďalšie potraviny a na periodickú tlač ( § 27)
 • Nové vymedzenie ubytovacích služieb, ktoré podliehajú 10% DPH (§ 38 ods. 3, 4)
 • Zmena podmienok pri posudzovaní oslobodenia od  dane  pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského státu (§ 43 ods. 1, 9)
 • Nová povinnosť vykonania opravy odpočítanej dane zo služby vykonanej na investičnom majetku, ktorý bol dodaný bezodplatne (§ 53a)
 • Dodanie investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. a/, pri ktorom bola odpočítaná daň pomerne podľa § 49 ods. 5   (§ 54d ods. 4)
 • Zavedenie novej povinnosti pre cestovné kancelárie vysporiadať daň podľa skutočne dosiahnutej prirážky cestovnej kancelárii (§ 65 ods. 3, 10, 11, 12)
 • Upresnenie odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa DPH (§ 81 ods. 6)
 • Zmeny pre zahraničné osoby (§ 5 ods. 1, § 44 písm. c/, § 78 ods. 2)
 • Diskusia

 Účastnícky poplatok:       60 € s DPH (50 € bez DPH)

*stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.

 Účastníci SEMINÁRA obdržia pracovnÝ materiál.

Využite možnosť online rezervácie a objednajte sa na odborný seminár cez našu web stránku.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Viac informácií na tel. č.: 0948/321 982 alebo e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

12.12.2019
8:30

Časový rozsah seminára:

8

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
(pasáž)
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00