Efektívna komunikácia na pracovisku

Efektívna komunikácia na pracovisku

60,00 

Efektívna komunikácia na pracovisku, odborný tréning.

Popis kurzu

Program:

  • Elegantné riešenie konfliktov a férová komunikácia
  • Môj nadriadený má nepríjemné správanie
  • Čo robiť pri epidémii vzťahových chorôb?
  • Ako predchádzať vyhoreniu z práce a vzťahov?
  • Benefity z budovania interpersonálnych vzťahov
  • Diskusia, riešenie námetov účastníkov tréningu

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Efektívna_komunikácia_na_pracovisku_28_9_2018

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

28.9.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

8

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00