Novely zákona o DPH platné od 1.1.2019

Novely zákona o DPH platné od 1.1.2019

60,00 

Odborný seminár k DPH 2019.

Popis kurzu

Program:      

 • zmena definície obratu na účely zákona o DPH
 • zrušenie platenia zábezpeky pri registrácii za platiteľa DPH
 • zmena  v odvode dane pri bezodplatnom dodaní tovaru
 • zdaňovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov
 • zmena  v uplatňovaní dane pri cezhraničných lízingoch
 • zmena v určení miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby–zmena v MOSS schéme
 • sadzba dane 10% pri poskytovaní ubytovacích služieb a pri dodaní tovarov a služieb sociálnymi podnikmi
 • zmena (výrazná) v aplikácii oslobodenia od dane pri dodaní stavby alebo časti stavby v nadväznosti na kolaudáciu
 • zmeny v zdaňovaní dodania a nájmu stavby určenej na bývanie, bytu a apartmánu v bytovom dome
 • zmena vo výpočte koeficientu používaného pri krátení vstupnej dane
 • zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku
 • zmena pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a určitých tovarov zo železa a ocele – zmena pri predaji cez ERP
 • zmeny vo vedení záznamov
 • odvod dane pri zrušení registrácie platiteľa DPH
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Účastníci odborného seminára obdržia pracovný materiál.

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Novely_zakona_o_DPH_platne_od_1_1_2019_29_1_2019

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

29.1.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00