Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2019

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2019

60,00 

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2019.

Popis kurzu

Program:
 Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2018: Zákon č. 264/2017 Z. z. – kapitálové fondy z príspevkov; Zákon č. 279/2017 Z. z. – daňový bonus na zaplatené úroky; Zákon č. 344/2017 Z. z. – zdanenie príjmov z prevodu majetku alebo práva v BSM, vymedzenie príležitostných príjmov, nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť; Zákon č. 63/2018 Z. z. – 13. a 14. plat; Zákon č. 209/2018 Z. z. – duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov; Zákon č. 213/2018 Z. z. – virtuálna mena
 Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby dosiahnuté za zdaňovacie obdobie roku 2018 so zameraním na príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
 Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov FO so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
 Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe
 Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus za rok 2018
 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2018 – zmeny v tlačive daňového priznania typ A a typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane, platenie preddavkov
 Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1.1.2019: daň z poistenia; príspevok na rekreáciu; ubytovanie zamestnancov; zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku do 6 rokov
 Diskusia, odpovede na otázky (aj počas seminára)

V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený.

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Zdaňovanie_príjmov_fyziských_osôb_FO_13_2_2019

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

13.2.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00