Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž

Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž

150,00 

Lymfodrenážna masáž 9.12._pozvánka+prihláška

Absolventi kurzu sa dôkladne naučia techniky lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do masážnej praxe.

Popis kurzu

Obsah kurzu:

Úvod do problematiky manuálnej lymfodrenáže, anatómia lymfatického systému, indikácie a kontraindikácie manuálnej lymfodrenáže, praktický nácvik hmatových techník, terapeutické postupy pri liečbe primárnych a sekundárnych lymfedémov, anticelulitídny program, teória v oblasti správnej výživy, vzťah terapeut pacient, vybavenie miestnosti na prevádzkovanie lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže. Praktické cvičenia lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže.

Rozsah kurzu:

30 vyuč. hod. (1 vyuč.hodina = 45 minút)

prezenčná forma, 3 dni (pondelok, streda, piatok). Kurzy otvárame pri minimálnom počte 5 účastníkov.

 

Cieľová skupina: Kurz je určený záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti masáže.

 

Prineste si so sebou: 

prezuvky, náhradné oblečenie, uteráky, RUKAVICE (bavlnené), zošit + pero

 

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

Absolventi obdržia POTVRDENIE o absolvovaní kurzu.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

9.12.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

30 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

Masérsky salón Erika
Zelený kríčok1
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

150,00