Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž

Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž

150,00 

Lymfodrenážna masáž 10.10._pozvánka + prihláška

Absolventi kurzu sa dôkladne naučia techniky lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do masážnej praxe.

Popis kurzu

Obsah kurzu:

Úvod do problematiky manuálnej lymfodrenáže, anatómia lymfatického systému, indikácie a kontraindikácie manuálnej lymfodrenáže, praktický nácvik hmatových techník, terapeutické postupy pri liečbe primárnych a sekundárnych lymfedémov, anticelulitídny program, teória v oblasti správnej výživy, vzťah terapeut pacient, vybavenie miestnosti na prevádzkovanie lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže. Praktické cvičenia lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže.

Rozsah kurzu:

30 vyuč. hod.

prezenčná forma, 4 dni po 7 vyuč. hod. + 2 hod. vyuč., 1 vyuč. hod. = 45 minút. Kurzy otvárame pri minimálnom počte 5 účastníkov.

Cieľová skupina: Kurz je určený záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti masáže.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

Absolventi obdržia Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

10.10.2023
13:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

30 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

150,00