Medová detoxikačná masáž

Medová detoxikačná masáž

125,00 

Absolventi kurzu sa dôkladne naučia techniky medovej detoxikačnej masáže, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do masážnej praxe.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

zdravotne spôsobilé masérky a zdravotne spôsobilí maséri.

Obsah kurzu:

uvedenie masérov do histórie detoxikačnej medovej masáže, teória zloženia medu, metodiky masáže s medom, účinky medovej masáže, frekvencia, trvanie, kontraindikácie a indikácie masáže, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie medovej detoxikačnej masáže, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov medovej masáže.

Metódy výučby:

prednáška, praktické ukážky s výkladom, diskusia.

Rozsah kurzu:

40 vyuč. hod. (15 hod. teória + 25 hod. praktická časť)

Spôsob ukončenia kurzu:

praktická skúška.

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V cene kurzu je zahrnutý materiál na praktický výcvik.

 

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

40 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

125,00