Japončina

V súčasnosti japončina naberá na atraktivite medzi mladými ľuďmi najmä vďaka populárnym komiksom, tzv. manga komiksom, anime seriálom alebo bojovému umeniu aikido. Jej štúdiom vyniknete medzi ostatnými, pretože len 1% populácie ňou hovorí a je považovaná za jeden z esteticky a foneticky najkrajších jazykov sveta. Na našom kurze sa naučíte  nielen hovoriť, ale aj písať znaky v 2 abecedách tzv. hiragana a katakana.

Kurzom sprevádza známa prekladateľka a poetka Eva Lukáčová, ktorá vyštudovala japončinu ako jedna z prvých na Slovensku. Doktorát získala na prestížnej univerzite v japonskej Osake. V Japonsku strávila osem rokov, približne rok žila v Austrálii, štyri roky v Španielsku. Vydala tri zbierky básní  – Divosestra (1999), Diabloň (2005) a Havranjel (2011); rozprávky pre mládež Pani Kurčaťová (2018). Od roku 2005 píše pod pseudonymom EVA LUKA. Za svoju poéziu, ktorá sa prekladá do mnohých svetových jazykov, získala viacero literárnych ocenení. Je dvornou textárkou kapely Romanika.  V súčasnosti prekladá japonskú literatúru, vyučuje angličtinu a japončinu.

 

 

Popis kurzu

Individuálne jazykové kurzy

Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným až tromi študentmi. Obsah individuálneho vzdelávania sa prispôsobuje predpokladom a skúsenostiam klienta. Môže ísť o všeobecné zvyšovanie vedomostnej úrovne, prípravu na rôzne typy skúšok, prípravu na prijímací pohovor v cudzom jazyku alebo pobyt v zahraničí, ale aj o špecializované zameranie vzdelávania.

Organizácia jazykového vzdelávania

Organizačné podmienky ako aj tempo vzdelávania sú prispôsobené individuálnym očakávaniam klienta. Jednotlivé výučbové bloky sa skladajú z 2 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 min.). Minimálny počet hodín na otvorenie kurzu je 24, t.z. rozsah výučbového bloku je 12 týždňov.

Cena

1 študent (90 minút) = 33€; 12 týždňov = 396€

2 študenti (90 minút) = 19€ / os.; 12 týždňov = 228€

3 študenti (90 minút) = 15€ / os.; 12 týždňov = 180€

Cena zahŕňa:
• dohodnutý počet vyučovacích hodín
• vydanie potvrdenia o absolvovaní štúdia
• študijné materiály pripravené lektorom

Platobné podmienky

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred na účet alebo v hotovosti, v deň otvorenia kurzu. V prípade neúčasti klienta, ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním, sa dohodne náhradný termín vyučovania. V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním alebo nie je ohlásená vôbec, plánované hodiny sa považujú za odučené.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

jeseň 2024
dohodou

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: