Účtovník – komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ

Účtovník – komplexný kurz JÚ, PÚ, MÚ

725,00 

Komplexný akreditovaný kurz účtovník, modul: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdové účtovníctvo.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

vzdelávací program je určený pre záujemcom, ktorí si chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej a mzdovej praxe, resp. zamestnať sa v odbore  mzdový účtovník / podvojné účtovníctvo / jednoduché účtovníctvo.

Cieľ vzdelávacieho programu modul Podvojné účtovníctvo:

účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v podvojnom účtovníctve + 2 hod. aplikácia PÚ na PC v účtovnom programe OMEGA (výhodou je mať vlastný notebook).

Cieľ vzdelávacieho programu modul Mzdové účtovníctvo:

absolventi budú ovládať základné predpisy a normy upravujúce poskytovanie mzdy (platu), urobiť výpočet mzdy (platu), poznať povinné druhy poistenia a určiť jeho výšku, poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie.

Cieľ vzdelávacieho programu modul Jednoduché účtovníctvo:

účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.

Metódy výučby:

výkladovo – ilustratívne, inštruktážno – metodické, dialogické metódy – odborný štruktúrovaný výklad, prednáška, praktické cvičenia, riešenie konkrétnych účtovných príkladov a situácií, príkladové štúdie, modelové účtovné situácie, individuálna samostatná práca účastníkov kurzu je spojená s riešením konkrétnych príkladov a situácii, doplnená usmernením a odborným poradenstvom lektora.

Záverečná skúška:

záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu z jednotlivých modulov JÚ, PÚ, MÚ.

Ďalšie informácie:

Kurz prebieha od 8:30 hod. do 14:00 hod. Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci počas kurzu obdržia postupne pracovný materiál. Kurz možno absolvovať cez ÚP formou REPASu.

Kurz môžete absolvovať cez úrad práce formou REPASu.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

18.4.2023
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

240 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o. z.
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

725,00