ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

75,00 

Praktické jednodňové školenie prináša návod na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a zhrnie legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti.

Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania pre všetkých.

Lektor: Ing. Marcela Prajová

Popis kurzu

Program seminára:

 1. Príjmy zo závislej činnosti
 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane – napr. zmeny v súvislosti so stravovaním zamestnancov, oslobodené nepeňažné plnenie do 500 €
 • základ dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 1. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

 

 1. Uplatnenie daňového bonusu – zmeny v roku 2022
 • uplatnenie daňového bonusu v období:
  • od 01.01.2022 do 30.06.2022
  • od 01.07.2022 do 31.12.2022
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu

 

 1. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

 

 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 

 1. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

 

 1. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2023, :
 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • zmeny v uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane – príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu

Účastníci SEMINÁRA obdržia pracovný materiál.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

17.1.2023
8:30

Časový rozsah seminára:

7 vyučovacích hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

75,00