Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe

Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe

72,00 

Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania DPH, podnikateľov, účtovníčky, živnostníkov,..

Popis kurzu

Zmeny v zákone o DPH účinné od 15. 11. 2021

 • Povinnosť platiteľa DPH od 15.11. 2021 oznamovať FR SR bankové účty používané  na podnikanie  (spôsob oznámenia, na aké účty sa daná povinnosť vzťahuje, sankcia za nesplnenie povinnosti)

Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01. 2022

 • Zmysel oznamovania bankových účtov: ručenie za DPH nezaplatenú dodávateľom, ak odberateľ (platiteľ) zaplatí za   faktúru dodávateľovi na iný ako oznámený bankový účet; eliminácia  ručenia za DPH nezaplatenú dodávateľom formou úhrady DPH z faktúry na účet DÚ (osobitný spôsob úhrady dane); vrátenie nadmerného odpočtu daňovým úradom len na oznámený bankový účet
 • Zmeny pri registrácii a zrušení registrácie (koniec vydávania registračných kartičiek daňovým úradom)
 • Základ dane pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale
 • Zmeny pri oprave opravenej odpočítanej dane (§ 53b)
 • Zmeny pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí platiteľa (§ 83)
 • Ostatné zmeny a doplnenia

Vybrané prípady z praxe

 • Koncoročné vysporiadanie odpočítanej dane (prepočet koeficientu, úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku
 • Vyúčtovacie faktúry za energie na konci roka (uvádzanie v DP a v KV)
 • Odpočítanie dane v roku 2022 z oneskorene došlých faktúr z roku 2021
 • Daňový režim dodávok tovaru a služieb do/z Veľkej Británie a do/zo Severného Írska
 • Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude seminár prebiehať dištančnou formou.

Lektor: Ing. Martin ŤAŽKÝ

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

12.1.2022
8:30

Časový rozsah kurzu:

8 hod

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

72,00