Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe

Novela zákona o DPH + vybrané príklady z praxe

72,00 

Praktické jednodňové školenie prináša návod na správne aplikovanie Zákona o DPH a jeho noviel.

Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania pre všetkých účtovníkov.

Lektor: Ing. Martin ŤAŽKÝ

Popis kurzu

Program seminára doplníme v priebehu decembra 2022.

Rezervujte si svoje miesta už teraz!

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

31.1.2023
8:30

Časový rozsah seminára:

7 vyučovacích hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

72,00