Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

205,00 

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu “Jednoduché účtovníctvo” obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

Popis kurzu

Účtovník, modul: jednoduché účtovníctvo.

Cieľová skupina:

vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe.

Obsah vzdelávacieho programu:

legislatíva jednoduchého účtovníctva, charakteristika obchodného majetku a účtovná dokumentácia, oceňovanie dlhodobého majetku, daňový výpočet odpisov, oceňovanie zásob, skladová evidencia, vedenie jednoduchého účtovníctva v účtovných knihách, súvislý príklad vedenia účtovníctva podľa účtovných dokladov, spracovanie  súvislého príkladu na počítači. Obsahové zameranie kurzu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti jednoduchého účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifikovaného odborného výkladu kladie dôraz na praktické precvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych príkladov a účtovných situácií.

Metódy výučby:

výkladovo – ilustratívne, inštruktážno – metodické, dialogické metódy – odborný štrukturovaný výklad, prednáška, praktické cvičenia, riešenie konkrétnych účtovných príkladov a situácií, príkladové štúdie, modelové účtovné situácie, individuálna samostatná práca účastníkov kurzu je spojená s riešením konkrétnych príkladov a situácii, doplnená usmernením a odborným poradenstvom lektora

Záverečná skúška:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti a samostatného vyriešenia účtovného príkladu.

Priebeh kurzu:

na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení kurzu

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci počas kurzu obdržia postupne pracovný materiál.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

26.9.2024
8:30

Časový rozsah kurzu:

50 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o. z.
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

205,00