Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §23

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §23

108,00 

Školenie je určené pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike § 20, §21, §22 a § 23.

Popis kurzu

POZOR, PRI ONLINE OBJEDNÁVKE (PRIHLÁŠKY) POZNAČTE DO POZNÁMKY PARAGRAF (§), KTORÝ CHCETE ABSOLVOVAŤ !

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Kurz je určený:

pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať stupne odbornej spôsobilosti: §21 – elektrotechnik, §22 – samostatný elektrotechnik, §23 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky. Ponúkame možnosť absolvovať § 20 – poučená osoba.

Potrebné doklady:

podmienkou získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike: pri §20 a § 21 nie je potrebné dokladovať prax, pri § 22 do 1000 V je povinná prax v dĺžke 1 rok, nad 1000 V 2 roky, pri § 23 pre záujemcov s výučným listom 4 roky, pre záujemcov so SŠ 3 roky a s VŠ vzdelaním 2 roky. Taktiež treba predložiť zdravotnú spôsobilosť (zdravotnú spôsobilosť nemusí predkladať § 20 – poučená osoba) a doklad o elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturita, VŠ diplom alebo akreditovaný kurz elektrotechnické minimum). Doklad o dosiahnutom vzdelaní nemusí predkladať § 20 – poučená osoba.

Účastnícky poplatok:

§20 – 54 € s DPH (45 € bez DPH)
§21 – 108 € s DPH (90 € bez DPH)
§22 – 120 € s DPH (100 € bez DPH) do 1000 V, trieda A, B, B1
§22 – 120 € s DPH (100 € bez DPH) nad 1000 V, trieda A, B, B1
§23 – 126 € s DPH (105 € bez DPH) do 1000 V, trieda A, B, B1
§23 – 126 € s DPH (105 € bez DPH) nad 1000 V, trieda A, B, B1

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred začatím kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

Stiahnite si tlačivo na potvrdenie praxe a lekára:

Tlačivo školenie elektrotechnikov

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

29.5.2023
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

27 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

108,00