Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §23

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §23

165,00 

Školenie elektrotechnikov §21-§23_pozvánka+prihláška_17.6.2024

Školenie je určené pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §21, §22 a § 23.

Popis kurzu

POZOR, PRI ONLINE OBJEDNÁVKE (PRIHLÁŠKY) POZNAČTE DO POZNÁMKY PARAGRAF (§), KTORÝ CHCETE ABSOLVOVAŤ !

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Kurz je určený:

pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať stupne odbornej spôsobilosti: §21 – elektrotechnik, §22 – samostatný elektrotechnik, §23 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky. Ponúkame možnosť absolvovať § 20 – poučená osoba.

Potrebné doklady:

podmienkou získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike: pri §20 a § 21 nie je potrebné dokladovať prax, pri § 22 do 1000 V je povinná prax v dĺžke 1 rok, nad 1000 V 2 roky, pri § 23 pre záujemcov s výučným listom 4 roky, pre záujemcov so SŠ 3 roky a s VŠ vzdelaním 2 roky. Taktiež treba predložiť zdravotnú spôsobilosť (zdravotnú spôsobilosť nemusí predkladať § 20 – poučená osoba) a doklad o elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturita, VŠ diplom alebo akreditovaný kurz elektrotechnické minimum). Doklad o dosiahnutom vzdelaní nemusí predkladať § 20 – poučená osoba.

Účastnícky poplatok:

165 € s DPH

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred začatím kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

Stiahnite si tlačivo na potvrdenie praxe a lekára:

Elektrotechnik EU – prihlaska

tlacivo na lekarsku prehliadku-pre zamestnavatela

tlacivo na lekarsku prehliadku-pre fyzicku osobu

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

17.6.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

27 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

165,00