Prípravný kurz ku skúške na autorizovaného bezpečnostného technika

Prípravný kurz ku skúške na autorizovaného bezpečnostného technika

120,00 

Záujemcovia, ktorí sú bezpečnostní technici s minimálne 2-ročnou praxou a chcú si požiadať NIP SR o osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, resp. potrebujú prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

bezpečnostní technici s minimálne 2-ročnou praxou, ktorí sú prihlásení alebo sa chcú prihlásiť na skúšku k získavaniu kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, resp. ktorí chcú vykonať skúšku na autorizovaného bezpečnostného technika cez NIP SR.

Program:

príprava bezpečnostných technikov ku skúške na autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady.

 

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

120,00