Kurz prvej pomoci

34,00 

Prvá pomoc 10.9.2024

Zamestnávatelia, ktorí potrebujú určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, t.j. približne 10 % z celkového počtu zamestnancov výrobné prevádzky a 5 % nevýrobné prevádzky. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim túto skutočnosť je zmennosť prevádzky, na každej zmene musí byť zachovaný percentuálny počet vyškolených zamestnancov.

Popis kurzu

Program:

Súčasná legislatíva priniesla celý rad nových právnych predpisov, ktoré riešia problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľov. Zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8, bod 1, písm. a) vyplýva povinnosť zamestnávateľa určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, t.j. približne 10 % z celkového počtu zamestnancov výrobné prevádzky a 5 % nevýrobné prevádzky. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim túto skutočnosť je zmennosť prevádzky, na každej zmene musí byť zachovaný percentuálny počet vyškolených zamestnancov.

S cieľom napomôcť zamestnávateľom splniť vyššie uvedené povinnosti organizuje V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava odborno-inštruktážne školenie akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR a s akreditovanými inštruktormi prvej pomoci. Počas kurzu účastníci pracujú pod vedením akreditovanej lektorky s elektronickou figurínou, výsledky sa elektronicky vyhodnocujú.  Absolventi obdržia potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto potvrdenie neoprávňuje vyučovať poskytovanie prvej pomoci. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 20.

Absolventi obdržia potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.

Ďalšie informácie:

Záväzne prihláseným účastníkom zašleme minimálne 5 dní pred konaním kurzu osobitnú pozvánku, kde spresníme spôsob úhrady a uvediem č.ú. a VS. Možnosť “kurzov šitých na mieru” pre firmy: po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov, vzdelávanie priamo vo firmách v dohodnutom čase.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

10.9.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hod. (3 hod.teória + prax, kt. dĺžka závisí od počtu účastníkov)

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

34,00