Kurz prvej pomoci deťom

Kurz prvej pomoci deťom

29,00 

 

Kurz je určený pre všetkých rodičov, starých rodičov, opatrovateľky, vychovávateľov, pedagógov, animátorov a všetkých tých, ktorí sa chcú naučiť reagovať pri úrazoch a život ohrozujúcich situáciách detí – od dojčaťa až po adolescenta.

Popis kurzu

Program:

Cieľom tohto školenia je naučiť, či už rodičov alebo tých, ktorí sa o deti starajú aktívnejšiu časť dňa, ako reagovať pri úrazoch a rôznych nebezpečných situáciách, v čase, kým je rýchla pomoc na ceste. Práve tieto momenty a prvé minúty po úraze sú rozhodujúce a vtedy treba vedieť reagovať čo najskôr.

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava spolu s akreditovanými inštruktormi prvej pomoci a záchranármi organizuje odborno-inštruktážne školenie. Počas kurzu účastníci pracujú s elektronickou figurínou, kde si aj prakticky vyskúšajú rôzne život ohrozujúce stavy.  Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 15.

Obsah kurzu:

Školenie sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Naučíte sa špecifiká prvej pomoci u detí. Budete vedieť reagovať a zároveň sa oboznámite s témami ako: bezvedomie, kardio -pulmonálna resuscitácia, syndróm náhleho úmrtia dojčiat, najčastejšie úrazy u detí, dusenie, popáleniny, krvácanie a šok, horúčka a kŕče, a mnoho ďalších zaujímavých tém.

Absolventi obdržia potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Ďalšie informácie:

Ponúkame možnosť “kurzov šitých na mieru” pre škôlky, materské centrá, jasličky. Po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov (min.10), vzdelávame priamo vo vašich prevádzkach v dohodnutom čase.

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

Otvára sa podľa záujmu

Časový rozsah seminára:

4 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

29,00