Vizážista – vizážistka

Vizážista – vizážistka

490,00 

Vizážista, vizážistka_29.4.2024_pozvánka,prihláška

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú uplatniť ako vizážisti alebo zamestnať sa v kozmetickom salóne.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

Kurz je určený:

záujemcom vo veku nad 18 rokov so stredoškolským vzdelaním.

Cieľom kurzu:

osvojenie si teoretických základov vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických úprav.

Program kurzu:

pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku.

Obsahové zameranie:

kozmetická fyziognómia, základy kozmetickej činnosti, koloristika, technika líčenia, vizážistika, vizážistické úpravy, estetika, dekoratívna kozmetika.

Spôsob ukončenia kurzu:

Písomný test a praktická záverečná skúška.

Časový rozsah kurzu:

160 vyuč. hod. z toho 8 vyuč. hodín dištančnou formou.

Ďalšie informácie:

V cene kurzu nie je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 60 €. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet na základe pozvánky, ktorú posielame najneskôr 7 dní pred začatím kurzu. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

29.4.2024
15:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

160 hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

490,00