Manikér – manikérka

Manikér – manikérka

640,00 

Manikér – manikérka_3.10.2024

Cena pre SAMOPLATCU: 640 € 

Cena cez ÚRAD PRÁCE: 818 €

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti.

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v odbore manikér – manikérka. Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Popis kurzu

Obsah kurzu:

Manikúra ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, zákl. pojmy, hygiena a zásady uplatňovania hyg. požiadaviek v manikérskej činnosti, anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtov, kožné choroby rúk, choroby nechtov, kĺby ruky, zariadenie pracoviska poskytujúceho manikérske služby, sústava manikérskych nástrojov, poranenia v manikúre, základné manikérske činnosti a úkony, pracovné postupy v manikúre.

Nechtové dizajnérstvo ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, hygiena v nechtovo – dizajnérskej činnosti, nechty ako súčasť telesného organizmu, základné techniky v nechtovom dizajnérstve, gélová technika jednofázovým gélom, gélová technika trojfázovým gélom, práca s gélom pri spevňovaní nechtu, akrylová technika, permanentná francúzska manikúra, zdobenie nechtov, činnosti a úkony zdobenia nechtov, francúzska manikúra lakom, nové smery v nechtovom dizajne, základné otázky ekonomiky a práva, uplatňovanie zásad BOZP, technika vykonávania praktických úkonov a činností.

Spôsob ukončenia kurzu:

Záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a praktickej časti.

Časový rozsah kurzu:

284 vyuč. hod. prezenčnou formou

Ďalšie informácie:

V cene kurzu nie je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 90 €.  Pre praktickú časť kurzu je potrebné si zabezpečiť modelku. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet na základe pozvánky, ktorú pošleme najneskôr 7 dní pre začatím kurzu. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Dôležitá informácia: Tento kurz otvárame pri minimálnom počte 6 účastníkov.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Víkendové štúdium

Kurz otvárame:

3.10.2024
15:00

Časový rozsah kurzu:

284 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

640,00