Laminácia obočia

Laminácia obočia

200,00 

Popis kurzu

Nadstavbové školenie ku vzdelávaciemu programu „Kozmetik – kozmetička“ zahŕňa teóriu a prax veľmi obľúbenej kozmetickej procedúry Laminácia obočia, kde sa absolventi naučia správnu techniku revolučnej metódy úpravy obočia tzv. laminovaním – vyčesávaním, fixovaním, upravovaním a farbením obočia. Výsledok tejto metódy úpravy obočia je veľmi prirodzený a krásny.

 

Cieľ: Nadstavbové školenie ku vzdelávaciemu programu „Kozmetik – kozmetička“ zahŕňa teóriu a prax veľmi obľúbenej kozmetickej procedúry Laminácia obočia, kde sa absolventi naučia správnu techniku revolučnej metódy úpravy obočia tzv. laminovaním – vyčesávaním, fixovaním, upravovaním a farbením obočia. Výsledok tejto metódy úpravy obočia je veľmi prirodzený a krásny.

 

Cieľová skupina: Kozmetičky. Po úspešnom absolvovaní školenia a získaní certifikátu si ho môžu doplniť do ponuky svojich služieb.

 

Program kurzu: Pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si praktických techník a úkonov.

 

Pomôcky ku kurzu a materiál: Účastníkov kurzu žiadame, aby si na kurz priniesli čelenku, uteráčik a obrúsky na tvár. Ostatné pomôcky budú k dispozícii v školiacom kozmetickom salóne AHAVA v Trnave.

 

Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, vzájomná diskusia, praktické cvičenia

 

Forma záverečnej skúšky: praktická skúška

 

 Absolventi obdržia potvrdenie o absolvovaní kurzu.   

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

6 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

200,00