Kozmetik – kozmetička

Akreditovaný kurz

Kozmetik – kozmetička

990,00 

Kozmetička_12.2.2024

Záujemcovia, ktorí  chcú pôsobiť na pracovnej pozícii kozmetik – kozmetička, resp. chcú sa zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore. Súčasťou nášho kurzu je aj mikromasáž očného okolia, ktoré je inak nadstavbovým doplnkovým školením.

Popis kurzu

Kurz je určený:

záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním, pre všetkých, ktorí chcú pôsobiť v beauty svete ako kozmetik- kozmetička. Absolvovanie tohto kurzu je podmienkou aj pre tatérov, ktorí si chcú otvoriť vlastné tetovacie štúdio.

Obsah kurzu:

poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, starostlivosti o ruky a zdobenie nechtov, chémii kozmetických prípravkov, kozmetických chyb kože, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky atď.

Program kurzu:

pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov.

Spôsob ukončenia kurzu:

písomný test a praktická záverečná skúška.

Časový rozsah kurzu:

450 vyuč. hod. z toho 90 vyuč. hodín dištančnou formou

Ďalšie informácie:

V cene kurzu nie je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 80 €. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet na základe pozvánky, ktorú posielame najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade. Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

12.2.2024
prípadne skôr, ak bude prihlásených min. 8 účastníkov

Časový rozsah kurzu:

450 vyuč. hod

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

990,00